• Abbas Sehhet'in hayatı sanatı eserleri 

   Güzel, Birgül (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-22)
   Abbas Sehhet 1900 ve 1905 sonrası Azerbaycan şiirinde Azerbaycan edebiyatında kendisine yer bulmayı başarmış bir şairdir. Toplum yararına eserler veren Abbas Sehhet'in ulaşabildiğimiz kaynaklardaüç adet hikâyesi, dört ...
  • Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama 

   Türkoğlu, Merve (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-19)
   İşletmelerin rekabet edebilme gücü, uzun süre faaliyet gösterebilme ve müşterilerin isteklerine uygun ürün üretebilmeleri için doğru tedarikçilerle çalışmaları gerekmektedir. Çok kriterli karar verme problemleri arasında ...
  • Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetim kararları üzerinde etkileri: Bartın ilindeki kobi’ler üzerinde bir araştırma 

   Yavuz, Hasan (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   İçinde bulunduğumuz çağa da adını veren “bilgi” işletmeler için en önemli sermayelerden birisidir. Bilgi çağında bilginin önemini anlayan ve bu bilgileri, bilgi sistemleri aracılığıyla aktif olarak kullanabilen işletmelerin ...
  • Vagif Sultanlı’nın hikâyelerinin incelenmesi 

   Koşmaz, Seyfullah (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05-23)
   Bu çalışmada günümüz Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Vagif Sultanlı’nın yirmi bir hikâyesi üzerinde durulmuştur. Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerinin araştırılmasının ardından yazarın ...