• Amasra'da ev pansiyonculuğu algısı ve uygulama sorunları 

      EMİR, Gökhan (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018-07-03)
      Türkiye genelinde ev pansiyonculuğu; pansiyonculuk ve ikinci konutların turizme açılması şeklinde yapılmaktadır. Ancak, ev pansiyonculuğu herhangi bir plan-program dâhilinde yapılmadığından beklenen sonuç alınamamaktadır. ...