• Üçüz açık hipotezi: 1974-2015 yılları arası Türkiye örneği 

      Kamacı, Ahmet; Kara, Sevde Şahin (2019-05-30)
      Üçüz açık hipotezi, cari işlemler açığının, bütçe açığının ve tasarruf-yatırım açığının aynı anda meydana geldiği durumu ifade etmektedir. İç ekonomik dengeyi gösteren tasarruf-yatırım dengesi ve bütçe dengesi beraber ...