Collections in this community

Recent Submissions

 • Seyyid Mustafa’nın Hakâ’ıku’l-beyân fî-tercemeti şakâ’iku’n-nu’mân tercümesi ve zamîme-i şakâ’iku’n-nu’mân adlı şakâ’ik zeyli 

  Yazıcı, Mehmet Yunus (Bartın Üniversitesi, 2019-12-30)
  Klasik Türk edebiyatı tarihinin temel kaynaklarından olan tezkireler, mühim bir başvurukaynağı olmasından dolayı cumhuriyet dönemi edebiyat araştırmacısının ilgisini cezbetmiş veüzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bunun ...
 • Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün Risaleleri 

  Altunmeral, Mehmet (Eğirdir Belediyesi, 2018-03)
  Seyahatü'l-Kübrâ adlı eserin yazarı olan son dönemin önemli seyyahlarından Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün kaleme aldığı üç risaleye kitabın esasını teşkil etmektedir. "İntibâh-ı Millet", "Menâbi-i Servet" ve "Umduğumuz ...
 • Nihad Bey Divanı 

  Altunmeral, Mehmet (Gece Akademi, 2018-12)
  1214/1799 senesinde dünyaya gelen Nihad Bey, Şerîf Mehmed Paşa'nın torunu Sa'id Sîret Bey'in oğludur. 1869/1870'de Kanlıca'da vefat eden Nihad Bey son dönemde yetişmiş önemli şairlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ...