• Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler 

      Tazegün, Arzu; Çelebioğlu, Ayda (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2016)
      Amaç: Araştırma, çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Evrenden örneklem seçme yöntemine gidilmeden, Erzurum’da araştırmaya katılmayı kabul ...