Collections in this community

Recent Submissions

 • Breastfeeding may protect against heroin addiction 

  Akpinar, Abdullah; Yalnız, Hacer; Geçici, Ömer; Güven, Mükerrem (2014)
  Background: Heroin addiction is a biopsychosocial disorder and the role of some early environmental factors has also been suggested. The aim of the study was to assess whether breastfeeding may or may not affect the ...
 • Ebelerde iş stresinin iş doyumuna etkisi 

  Yalnız, Hacer; Karaca Saydam, Birsen (2015-04)
  Ebelerde iş stresinin iş doyumuna etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma nedensellik ilişkisini araştıran tanımlayıcı bir araştırmadır. YÖNTEMLER: Araştırma, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, 34 Merkez Sağlık ...
 • Knowledge level of young patients with substance dependency about sexually transmitted diseases and family planning and the effect of education 

  Yalnız, Hacer; Nebioğlu, Melike; Karaca Saydam, Birsen; Güven, Mükerrem; Geçici, Ömer (2011-06)
  Knowledge level of young patients with substance dependency about sexually transmitted diseases and family planning and the effect of education Objective: We aimed to evaluate the knowledge level of young patients (aged ...
 • Opiyat bağımlılarında diğer maddelerin kullanımı ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi 

  Nebioğlu, Melike; Yalnız, Hacer; Geçici, Ömer (2013)
  Bu çalışmada opiyat bağımlılığı tanısı almış hastalarda; diğer maddelerin kullanımı, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, okul terki ve ilk başlama yaşı, madde kullanım süresi ve sıklığı gibi bağımlılık için risk faktörü ...
 • Predictors of relapse in patients with opioid addiction during buprenorphine-naloxone maintenance treatment 

  Aşık, Ahmet Hakkı; Yalınçetin, Nilüfer; Kuloğlu, M. Murat; Canan, Fatih; Yalnız, Hacer; Geçici, Ömer (2015)
  Background: Opioid abuse is an important public health issue. Buprenorphine-Naloxone Combination (BNC) is one of the most efficacious approaches for opioid withdrawal. Thus it is important to determine factors related ...
 • Gebelikte diyabetes mellitus ve ebelik bakımı 

  Türkmen, Hülya; Yalnız, Hacer; Karaca Saydam, Birsen (Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2015)
  Diyabet ile komplike olmuş gebelikler hem maternal hem de fetal açıdan dikkatli takip gerektiren riskli gebeliklerdir. Gebelikte diyabet, anne ve fetus metabolizmasını etkileyen perinatal morbidite ve mortalite yönünden ...
 • Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi 

  Yalnız, Hacer; Canan, Fatih; Ekti Genç, Rabia; Kuloğlu, M. Murat; Geçici, Ömer (Yeni Tıp Dergisi, 2017)
  Amaç: Bu çalışma, kadınların doğum eylemini travmatik olarak algılama düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, 18-40 yaş grubu ...
 • Doğum sonu psikolojik değerlendirme 

  Yalnız, Hacer (Vize Yayıncılık, 2016)
 • Travmatik doğumun önlenmesinde ebenin rolü 

  Yalnız, Hacer; Ekti Genç, Rabia (Life Sciences, 2019-07-10)
  Doğum, birçok kadının yaşadığı normal fizyolojik bir olaydır. Kadın doğum sürecini, kendisi ya da bebeği için yaralanma veya ölüm tehdidi olarak algıladığında, travmatik doğum olarak tanımlar. Travmatik doğumun önlenmesinde ...
 • The effects of psychoeducation on the traumatic perception of the birth phenomenon in women with substance-use disorders 

  Yalnız, Hacer; Ekti Genç, Rabia (Taylor & Francis, 2019)
  The present study evaluates the traumatic perception of the birth phenomenon in women with substance-use disorders (SUD) and to investigate the effects of psychoeducation on this perception. Material and Methods: The study ...
 • Gebelikte paratiroid hastalıkları 

  Soğukpınar, Neriman; Yalnız, Hacer; Türkmen, Hülya (Celal Bayar Üniversitesi, 2015)
  Paratiroid hastalıkları gebelik sırasında yaygın değildir fakat meydana geldiğinde şiddetli olabilmektedir. Üreme çağındaki her 100.000 kadının sekizinde Hiperparatiroidi görülür. Gebelikte kalsiyum plasenta ile fetusa ...
 • Gebelik ve psikiyatrik hastalıklar 

  Yalnız, Hacer; Türkmen, Hülya; Karaca Saydam, Birsen; Canan, Fatih; Geçici, Ömer; Kuloğlu, M. Murat (Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2015-03-21)
  Bu makalede; gebelik sırasında görülebilecek ruh sağlığı problemlerini ayırt edebilmek ve bu konuda farkındalığın arttırılmasını sağlamak amacıyla ruh sağlığı problemi yaşayan gebelere verilecek bakım, literatür bilgisi ...