• 8 haftalık pliometrik antrenmanlarının fizyolojik parametreler üzerine etkisi 

      Şeker, Muhammed Çağrı (Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı 8 hafta boyunca yapılan pliometrik antrenmanların amatör futbolcular üzerindeki fizyolojik parametreler üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmaya yaşları 21.5±2 yıl, boy 182.1±8.84 cm ...