• Türkiye'de bilgi ekonomisi ve Türkiye-Güney Kore karşılaştırması 

      Varol, Hasret (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bilgi ekonomisi, bilginin bir üretim faktörü olarak kullanılması sonucu sosyal ve iktisadi yaşamı verimli hale getiren, çağın gerekleri doğrultusunda sürekli kendini yenileyebilen bir ekonomik sistemdir. 20. Yy. ın sonlarına ...