Collections in this community

Recent Submissions

  • Türkiye Selçukluları döneminde Kırım’da Selçuklu yönetimi 

    Kelikli, Elif (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-12)
    Türkiye Selçukluları döneminde Kırım’da Selçuklu yönetimi adlı bu çalışmada temel amaç Kırım’ın idaresi ve Türkiye Selçuklar döneminde gerçekleşen Suğdak seferinin sonrasında bölgede başlayan Selçuklu idaresini analiz ...