Collections in this community

Recent Submissions

 • Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler 

  Tazegün, Arzu; Çelebioğlu, Ayda (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2016)
  Amaç: Araştırma, çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Evrenden örneklem seçme yöntemine gidilmeden, Erzurum’da araştırmaya katılmayı kabul ...
 • Examination of physical activity levels of Bartin University students 

  Yıldız, Yasemin Şahin (2018-12)
  Aim: Sedentary lifestyle is one of the reasons of impairment of health. For a healty life, person should be conscious about physical activity and increase their activity levels. The purpose of this study is to ...
 • Kronik kalp yetersizliğinin bakım yönetiminde hemşireler için bir rehber 

  Kasapoğlu, Elçin Sebahat; Enç, Nuray (Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2017)
  Kalp yetersizliği, dünyada ve ülkemizde mortalite ve morbidite oranı yüksek olan hastalıklardan biridir. Hemşireler tarafından kalp yetersizliği olan bireylere verilen sağlık eğitimi bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaktadır. ...
 • Koroner arter hastaları için bir rehber 

  Kasapoğlu, Elçin Sebahat; Enç, Nuray (Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2017)
  Dünyada ve ülkemizde ölüm oranı yüksek olan hastalıklar arasında yer alan koroner arter hastalıklarının (KAH) risk faktörlerinin bilinmesi ve bu konuda hastaların eğitilmesi hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Makale, ...