Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçan, Nurhan
dc.contributor.authorMetin, Nur Banu
dc.date.accessioned2020-05-21T06:35:39Z
dc.date.available2020-05-21T06:35:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationMetin, N. B. (2019). Kent parklarında peyzaj düzenlemeleri: İstanbul-Üsküdar örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6398
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractKentsel açık yeşil alanların, günümüz kentleşme sisteminde kentlilerin yaşam kalitesi üzerindeki rolü oldukça önemlidir. Kentliler birbirlerinden farklı fiziksel, sosyal ve kültürel yapıdaki insanlardır. Bu insanların kent ortamında maruz kaldıkları stresli yaşam temposu ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kent alanlarında nefes alabilecekleri kentsel açık yeşil alanlara ihtiyaç duyarlar. Kent parkları insanların açık yeşil alan ihtiyacını karşılayan aynı zamanda kentlerin kendilerine özgü yapısal ve bitkisel öğelerini barındıran kent sembolleridir. Araştırma alanı İstanbul İli Üsküdar İlçesinde yer alan kent parklarıdır. Bu kapsamda üç adet kent parkı incelenmiş, parkların bitkisel tasarımları, yapısal donatı ve kullanımları irdelenmiştir. İncelenen üç adet kent parkının literatür taramaları yapılarak mevcut durumu alanda dönem dönem çekilen fotoğraflar analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar alanların 1:1000 lik halihazır haritasında değerlendirilmiş anket cevapları analiz edilerek kent parklarının bitkisel ve yapısal düzenlemelerine, kent parkı işlevlerine bakılmıştır. Çalışmanın amacı Üsküdar'da yer alan kent parklarını; ulaşılabilirlik, alan kullanımları, yapısal ve bitkisel elemanları, ve kullanıcı memnuniyeti anketi kapsamında değerlendirerek, farklı fiziksel, sosyal ve kültürel yapıdaki insanların kentsel açık yeşil alan ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kaliteli rekreasyonel alanlara dönüşmelerine katkı sağlamaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe role of urban open green spaces on the quality of life of the citizens in today's urbanization system is very important. Urban people are people of different physical, social and cultural structure. The stressful life tempo that these people are exposed to in the urban environment affects their mental and physical health negatively. People need urban open green spaces where they can breathe in urban areas. Urban parks are the symbols of the city that meet the need of the people for the open green space and also contain the structural and vegetative elements of the cities. The research area of the study is urban parks in the Uskudar District of Istanbul. In this context, three urban parks were examined and their plant designs, structural equipment and their usage were examined. Literature surveys of the three urban parks were analyzed and the photographs taken from time to time in the area were analyzed. The studies were evaluated in the 1: 1000 current map of the areas and the questionnaire responses were analyzed and the vegetative and structural arrangements of the city parks and the functions of the city park were examined. The aim of this study is to investigate the urban parks in Uskudar; for accessibility, land uses, structural and vegetative elements, and user satisfaction with surveys, and to contribute to the transformation of high quality recreational areas of people of different physical, social and cultural structure that meet the needs of urban open green areas at the same time.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPeyzaj tasarımıtr_TR
dc.subjectKent parktr_TR
dc.subjectLandscape designtr_TR
dc.subjectCity parktr_TR
dc.titleKent parklarında peyzaj düzenlemeleri: İstanbul-Üsküdar örneğitr_TR
dc.title.alternativeLandscape arrangements in city parks: an example of İstanbul-Uskudartr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record