Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorÜstün, Ahmet Berk
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-06-16T06:36:19Z
dc.date.available2020-06-16T06:36:19Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6452
dc.description.abstractThe interest in using online formative assessment activities has gradually increased in both traditional teaching and distance education processes. Research emphasizes the importance of using online formative assessment in learning processes. Due to this fact, it is essential to uncover pre-service teachers’ thoughts about online formative assessment activities in a critical manner. Because they will decide whether to employ these activities in the educational field in a few years. Therefore, the aim of this study is to explore pre-service teachers’ opinions about the advantages and disadvantages of online formative assessment. The research was conducted on 35 pre-service teachers enrolled in Computer I course during an academic term. They participated in online formative assessment activities every week within the scope of the research. An online formative assessment system based on multiple-choice exams and providing immediate feedback was developed. Data were collected through using a semi-structured interview method and content analysis was conducted to analyze the data. The advantages and disadvantages of using online formative assessment activities that provide immediate feedback in the form of a multiple-choice exam were revealed according to pre-service teachers’ opinions as a result of this study. Various practical and constructive suggestions were offered for the design, development and implementation of online formative assessment in accordance with the results obtained from the research.tr_TR
dc.description.abstractÇevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinliklerini kullanma ilgisi, hem geleneksel öğretim hem de uzaktan eğitim süreçlerinde giderek artmıştır. Araştırmalar, çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmeyi öğrenme süreçlerinde kullanmanın önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini eleştirel bir şekilde ortaya çıkarmak esastır. Çünkü bu faaliyetleri eğitim alanında birkaç yıl içinde kullanıp kullanmayacaklarına karar verecekler. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin avantajları ve dezavantajları hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırma, akademik bir dönemde Bilgisayar I dersine kayıtlı 35 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında her hafta çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme faaliyetlerine katıldılar. Çoktan seçmeli sınavlara dayanan ve anında geri bildirim sağlayan çevrimiçi bir biçimlendirici değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Çoktan seçmeli sınav şeklinde anında geri bildirim sağlayan çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinin kullanılmasının avantajları ve dezavantajları, bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerine göre ortaya konulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için çeşitli pratik ve yapıcı öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇevrimiçi öğrenmetr_TR
dc.subjecte-değerlendirmetr_TR
dc.subjecte-assessmenttr_TR
dc.subjecte-değerlendirmetr_TR
dc.subjectÖğretmen adaylarıtr_TR
dc.subjectOnline sınavtr_TR
dc.subjectOnline ölçme ve değerlendirmetr_TR
dc.subjectÖlçme ve değerlendirmetr_TR
dc.subjectOnline assessmenttr_TR
dc.titleInvestigation of pre-service teachers' opinions on advantages and disadvantages of online formative assessment: an example of online multiple-choice examtr_TR
dc.title.alternativeÖğretmen adaylarının çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: çevrimiçi çoktan seçmeli sınav örneğitr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalJournal of Teacher Education and Lifelong Learningtr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage10tr_TR
dc.identifier.endpage19tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record