Show simple item record

dc.contributor.authorKöycü, Erdoğan
dc.date.accessioned2020-09-10T12:26:44Z
dc.date.available2020-09-10T12:26:44Z
dc.date.issued2018-12-31
dc.identifier.citationKöycü, Erdoğan, Hadîs Usûlü Âlimlerinden Dâvûd-î Kârsî’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Literatür Denemesi, Kars, 2018 s.554-567.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6494
dc.description.abstractEğitiminin ilk yıllarını Kars'ta daha sonraki eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Dâvûd-î Karsî‟nin hayatı ve eserleri üzerine bir Literatür denemesi adlı araştımamızda müellifin hayatını genel hatlarıyla ele aldık. İtikâdî, amelî konulara dair eserler vermesinin yanında Mantık, Hadis, Kelâm, Arap Dili‟ne ait ilimlere dair eserler telif etmiş bu eserler üzerine şerhler yazmıştır. 19 Eserinden Mukarribu't-Tâlibîn Risâle fî'l-İhtiyârâti'l-Cuz'iyye ve'l-İdrâkâti'l-Kalbiyye Şerhu Usûli'l-Hadîs alâ Risâleti'l-Birgivî, Şerhu'l-Kasîdeti'n-Nûniyyeti't-Tevhîdiyye adlı eserleri basılmış, diğerler hâlâ yazma hâlinde çeşitli kütüphânelerde muhafaza edilmektedir. Gökhan Sebati Işkın, Dâvûd el-Karsî ve Şerhu İzhâri'l-Esrâr adıyla doktora tezi yazmış, hayatı ve eserleri üzerine 6 yüksek lisans tezi yazışmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla hayatı ve eserleriyle ilgili 8 adet makale telif edilmiş, 4 adet te dolaylı olarak ilgili makale te'lif edilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında yapılan I. ve II. Aras Havzası Sempozyumunda 2, 2017 yılında Kars'ta yapılan Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu'nda 34, 2018 yılında Kars'ta yapılan Uluslararası Kars Âlimleri Sempozyumu'nda 4 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin isimleri araştırmamızda yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Dâvûd-î Karsî, Literatür, Hadîs Usûlü, Şerhu Usûli'l-Hadîs alâ Risâleti'l-Birgivî, Kars Âlimleri.tr_TR
dc.description.sponsorshipKars Belediyesi, Selim Belediyesi, SERKA, EĞİTİM BİRSEN, Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şubesi, Turkish Airlines,tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKarsîtr_TR
dc.subjectDâvûd-i Karsîtr_TR
dc.subjectİslamtr_TR
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectHadis alimleritr_TR
dc.subjectKars alimleritr_TR
dc.titleHadîs usûlü alimlerinden Dâvûd-î Karsî’nin hayatı ve eserleri üzerine bir literatür denemesitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journalUluslararası Kars Alimleri Sempozyumutr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-4555-4552tr_TR
dc.identifier.volumeÖzel Sayıtr_TR
dc.identifier.startpage554tr_TR
dc.identifier.endpage567tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record