Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYilmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2021-01-10T14:07:50Z
dc.date.available2021-01-10T14:07:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6571
dc.description.abstractIn this research, the effect of the use of learning analytics (LA) based feedback as a metacognitive tool on the learners’ transactional distance and motivation was examined. The research was carried out according to experimental design and was carried out on 81 university students. The students were randomly assigned to the experimental and control groups. While the students in the experimental group were provided feedback on the weekly LA results, no feedback was provided to the students in the control group about the LA results. Research data were obtained through transactional distance scale and motivated strategies for learning questionnaire. The results of the study showed that providing metacognitive feedback support to learners about LA results has an effect on decreasing transactional distance and increasing motivation. In line with the results of the research, various suggestions were given for researchers, teachers and instructional designers.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmada, üstbilişsel bir araç olarak öğrenme analitiğine (LA) dayalı geribildirimin kullanımının öğrencilerin etkileşimsel uzaklık algıları ve motivasyonu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma deneysel desene göre gerçekleştirilmiş ve 81 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına rastgele atandı. Deney grubundaki öğrencilere haftalık LA sonuçlarıyla ilgili dönüt verilirken, kontrol grubundaki öğrencilere LA sonuçlarıyla ilgili herhangi bir dönüt verilmemiştir. Araştırma verileri, işlemsel uzaklık ölçeği ve motivasyon ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, LA sonuçları hakkında öğrenenlere üstbilişsel geribildirim desteği sağlamanın etkileşimsel uzaklık algılarını azaltmada ve motivasyonu artırmada etkili olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırmacılara, öğretmenlere ve öğretim tasarımcılarına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherTaylor&Francistr_TR
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.1080/14703297.2020.1794928tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLearning analyticstr_TR
dc.subjectMetacognitive supporttr_TR
dc.subjectTransactional distance motivationtr_TR
dc.subjectOnline learning environmentstr_TR
dc.subjectSmart learning environmentstr_TR
dc.subjectÖğrenme analitiğitr_TR
dc.subjectÜstbilişsel destektr_TR
dc.subjectÇevrimiçi öğrenme ortamlarıtr_TR
dc.subjectAkıllı öğrenme ortamlarıtr_TR
dc.titleLearning analytics as a metacognitive tool to influence learner transactional distance and motivation in online learning environmentstr_TR
dc.title.alternativeÇevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin etkileşimsel uzaklık algılarını ve motivasyonunlarını geliştirmek için bir üstbilişsel araç olarak öğrenme analitikleritr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalInnovations in Education and Teaching Internationaltr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-4963-8083tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record