Show simple item record

dc.contributor.authorSağlam, Zeynep
dc.contributor.authorPekyürek, Mehmet Fatih
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2021-01-11T08:00:22Z
dc.date.available2021-01-11T08:00:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSaglam,Z.,Pekyurek, M. F.& Yilmaz, R.(2020). PISA 2018 araştırmasına etki eden duygusal faktörlerin veri madenciliği yöntemleri ile incelenmesi [Investigation of emotional factors affecting PISA 2018 research with data mining methods].Bilgi ve İletişim TeknolojileriDergisi/Journal of Information and Communication Technologies,2(2), 113-148tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6573
dc.description.abstractBu araştırma 2018 PISA araştırmasına katılan öğrencilerin matematik, fen ve okuma puanlarını öğrencilerin mutlu ve üzgün olma, hayatından memnun olup olmama, hayatında bir anlam bulma durumları ile ilişkisini incelemeye yöneliktir. PISA 2018 araştırmasına 79 ülkeden 15 yaş grubunda 600.000 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın verilerini PISA 2018’e katılan öğrencilerin matematik, fen ve okuma puanları ile ana öğrenci anketinden elde edilen araştırma kapsamındaki sorulara ilişkin yanıtlar oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi için eğitsel veri madenciliği tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi için RapidMiner programından ve SPSS paket yazılımından yararlanılmıştır. Korelasyon analizi, karar ağaçları kullanılarak ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin mutluluk oranı arttıkça ülkelerin matematik, fen ve okuma puanlarının arttığı, üzgün olan öğrencilerin oranı arttıkça matematik, fen ve okuma puanlarının düştüğü görülmüştür. Hayattan memnuniyet oranı çok yüksek veya düşük olduğunda matematik, fen ve okuma puanlarının düştüğü, hayatından çok memnun olan öğrencilerin yoğunluk gösterdiği ülkelerin matematik, fen ve okuma puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda politika geliştiriciler, eğitimciler ve araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to examine the students who participated in the PISA2018research with their mathematics, science and reading scores, and their relationship with being happy and sad, being satisfied with their life, and finding a meaning in their life. 600.000 students in the 15yearsage group from 79 countries participated in the PISA 2018 survey. The data of this research consistsof the mathematics, science, reading scores of students participating in PISA 2018 and answers related to the research questions obtained from the main student survey. Educational data mining techniques were used in the analysis of the data. RapidMiner program and SPSS package software were used for data analysis. Correlation analysis has been revealed by using decision trees. As a result of the findings obtained, it was observed that the math, science and reading scores of the countries increased as the happiness rate of the students increased. It was observed that mathematics, science and reading scores were low when the satisfaction level of life was too high or low, and the countries where students who were very satisfied with their life were concentrated had low math, science and reading scores. In line with the findings of the research, various suggestions have been made for policy makers, educators,and researchers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPisa 2018tr_TR
dc.subjectMutluluktr_TR
dc.subjectBaşarıtr_TR
dc.subjectDuygutr_TR
dc.subjectHappinesstr_TR
dc.subjectSuccesstr_TR
dc.subjectEmotiontr_TR
dc.titlePISA 2018 araştırmasına etki eden duygusal faktörlerin veri madenciliği yöntemleri ile incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of emotional factors affecting PISA 2018 research with data mining methodstr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalBilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-4963-8083tr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage113tr_TR
dc.identifier.endpage148tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record