Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorÜstün, Ahmet Berk
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2021-01-11T08:14:14Z
dc.date.available2021-01-11T08:14:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6574
dc.description.abstractThe interest in using online formative assessment activities has gradually increased in both traditional teaching and distance education processes. Research emphasizes the importance of using online formative assessment in learning processes. Due to this fact, it is essential to uncover pre-service teachers’ thoughts about online formative assessment activities in a critical manner. Because they will decide whether to employ these activities in the educational field in a few years. Therefore, the aim of this study is to explore pre-service teachers’ opinions about the advantages and disadvantages of online formative assessment. The research was conducted on 35 pre-service teachers enrolled in Computer I course during an academic term. They participated in online formative assessment activities every week within the scope of the research. An online formative assessment system based on multiple-choice exams and providing immediate feedback was developed. Data were collected through using a semi-structured interview method and content analysis was conducted to analyze the data. The advantages and disadvantages of using online formative assessment activities that provide immediate feedback in the form of a multiple-choice exam were revealed according to pre-service teachers’ opinions as a result of this study. Various practical and constructive suggestions were offered for the design, development and implementation of online formative assessment in accordance with the results obtained from the research.tr_TR
dc.description.abstractÇevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinliklerini kullanmaya olan ilgi, hem geleneksel öğretim hem de uzaktan eğitim süreçlerinde giderek artmıştır. Araştırma, öğrenme süreçlerinde çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinlikleri hakkındaki düşüncelerini eleştirel bir şekilde ortaya çıkarmak çok önemlidir. Çünkü bu faaliyetleri eğitim alanında kullanıp kullanmayacaklarına birkaç yıl içinde karar verecekler. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma, bir akademik dönemde Bilgisayar I dersine kayıtlı 35 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında her hafta çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine katıldılar. Çoktan seçmeli sınavlara dayanan ve anında geri bildirim sağlayan çevrimiçi bir biçimlendirici değerlendirme sistemi geliştirildi. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerine göre çoktan seçmeli sınav şeklinde anında geri bildirim sağlayan çevrimiçi biçimlendirici değerlendirme etkinliklerini kullanmanın avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre çevrimiçi biçimlendirici değerlendirmenin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması için çeşitli pratik ve yapıcı öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖğretmen adaylarıtr_TR
dc.subjectÇevrimiçi eğitimtr_TR
dc.subjectÇevrimiçi öğrenmetr_TR
dc.subjectTeacher candidatestr_TR
dc.subjectOnline educationtr_TR
dc.subjectOnline learningtr_TR
dc.titleInvestigation of pre-service teachers' opinions on advantages and disadvantages of online formative assessment: an example of online multiple-choice examtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalJournal of Teacher Education and Lifelong Learningtr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-4963-8083tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record