• Öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi 

      Çakmak, Emre Erkan (Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-27)
      Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve “cinsiyet, yaş, branş, öğrenim düzeyi, kıdem yılı, televizyon izleme süreleri, televizyon izleme amaçları, internet kullanım süreleri, ...