• Yetişkin becerilerinin beceri uyuşmazlığı bağlamında incelenmesi 

   Duymuş, Yeşim (Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-01)
   Bu araştırmada, üniversite mezunu ve işgücü piyasasında istihdam edilen yetişkinlerin beceri uyuşmazlıklarının değerlendirilmesi üzerine çalışılmıştır. Beceri uyuşmazlığı; beceri eskimesi ve beceri açığı boyutunda ele ...
  • Yetişkin becerilerinin beceri uyuşmazlığı bağlamında incelenmesi 

   Duymuş, Yeşim (Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmada, üniversite mezunu ve işgücü piyasasında istihdam edilen yetişkinlerin beceri uyuşmazlıklarının değerlendirilmesi üzerine çalışılmıştır. Beceri uyuşmazlığı; beceri eskimesi ve beceri açığı boyutunda ele ...