Show simple item record

dc.contributor.authorTurhan, Zeynep
dc.date.accessioned2021-02-10T17:36:26Z
dc.date.available2021-02-10T17:36:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6599
dc.description.abstractErkeğin kadına karşı uyguladığı şiddetle mücadelede aile içi şiddet müdahaleleri önemli bir rol oynamaktadır. Aile içi şiddete yönelik müdahale hizmetlerinde farklı teknikler ve yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımların şidde-ti sonlandırmada ne kadar etkili olduğu konusunda gelişmiş ülkelerdeki çalışmaları incelemek, Türkiye’de aile içi şiddetle mücadeleyi güçlü bir yapıya ulaştırmada yardımcı olabilir. Bu çalışma kapsamlı ve sistematik olarak farklı yaklaşımların faillerin karakteristik özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre bir arada verilmesinin önemini vurgulamaktadır. Mevcut makalenin ana amacı şiddet faillerinin şiddet davranışlarını durdurmak için, bütüncül ve çoklu yaklaşımların bir arada uygulanmasına dikkat çekmektir. Özellikle aile içi şiddet faillerinin tedavisinde başvurulan bilişsel davranışçı yaklaşımların, motivasyona dayalı tekniklerin ve kültüre duyarlı yaklaşımların bir arada kullanılmasının müdahalenin etkinliğini artırabileceği önerilmektedir. Bu makale aile içi şiddet müdahalesinde şiddet failleri ile çalışan uzmanlara başvuracakları teknikler ve kuramlar konusunda ışık tutmayı ve bilim insanlarının bu konuda daha kapsamlı araştırma-lara yönelmesine yardımcı olmayı umut etmektedirtr_TR
dc.description.abstractDomestic violence perpetrator interventions play a significant role in ending male violence against women. Different techniques and approaches have been implemented in domestic violence interventions. The examination of the effec-tiveness of these approaches in developed countries can help Turkish attempts to institute robust programmes. This research focuses on the importance of implementing integrated approaches based on perpetrators’ characteristics and needs. The major purpose of this article is to illustrate the importance of using integrated and pluralistic approaches to end perpetrators’ violent behaviour. It is suggested that an integrated cognitive-behavioural approach, motivational in-terviewing and culturally-sensitive approaches can increase the effectiveness of domestic violence perpetrator interven-tions. It is hoped that this article can improve professionals’ knowledge about perpetrator interventions and encourage other researchers to examine this topic in greater depth.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.isversionof10.31828/tpy1301996120201024m000022tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAile içi şiddettr_TR
dc.subjectDomestic violencetr_TR
dc.titleAile içi şiddet: Faillerin şiddet davranışını durdurmada müdahale yaklaşımlarının etkisitr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalTürk Psikoloji Yazılarıtr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-5343-9442tr_TR
dc.identifier.volume23tr_TR
dc.identifier.issue46tr_TR
dc.identifier.startpage72tr_TR
dc.identifier.endpage83tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record