• Nesiller arası adalet: Rawls’cu bir savunma 

      Aydın, Yağmur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-20)
      Nesiller arası adalet sorunu felsefe, siyaset, ekonomi, sağlık, çevre, iktisat ve hukuk gibi birçok alanı ilgilendiren bir konudur. Bu sorun, gelecek nesillere karşı olan yükümlülükler, insan hakları, nüfus politikaları, ...