Show simple item record

dc.contributor.authorŞahan, Gülsün
dc.contributor.authorAltaç, İrem
dc.contributor.authorYasa, Havva Duygu
dc.contributor.authorAy, Ferhat
dc.contributor.authorŞen, Şaban
dc.date.accessioned2019-03-08T10:45:18Z
dc.date.available2019-03-08T10:45:18Z
dc.date.issued2014-03-24
dc.identifier.citationŞAHAN, G , ALTAÇ, İ , YASA, H , AY, F , ŞEN, Ş . (2014). Eğitimci Gözüyle Bartın Kadınlar Pazarında Çalışan Kadınların Hayata İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 416-434. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3815/51227en_US
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/734
dc.description.abstractBu araştırmada, Bartın Kadınlar Pazarı’ndaki kadınların eğitime ve kadının sosyal hayattaki yerine ilişkin bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, semt pazarlarında satış yapan kadınların eğitim, sağlık, teknoloji, aile içi şiddet, siyaset gibi sosyal hayata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bartın Kadınlar Pazarı’nda (Galla Bazarı) satış yapan 24 kadın oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklemi seçilmiş, veriler bireysel görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada yer alan kadınlar tesadüfi olarak seçilmiş ve gönüllü olanlar ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları arasında kadınların evlenme yaşının erken olmaması, öncelikle kızların okuyup iş sahibi olması gerektiği yer alırken, kadınların eğitimi konusuna ağırlık verilmesi, semt pazarlarında çalışma olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği gibi öneriler ortaya konulmuşturen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSemt pazarlarıen_US
dc.subjectKadınlar pazarıen_US
dc.subjectÇalışan kadınen_US
dc.subjectStreet marketsen_US
dc.subjectWorking womenen_US
dc.titleEğitimci gözüyle Bartın kadınlar pazarında çalışan kadınların hayata ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn Assessment about the Perceptions of the Women Working in Bartin Bazaar of Ladies on Life through the Eyes of Educatorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimien_US
dc.contributor.authorID28687en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage416en_US
dc.identifier.endpage434en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record