• Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi 

      Bedir, Tuğba; Duman, Burcu (Turkish Studies, 2017)
      Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Nicel olarak tasarlanan araştırmada tarama modeli ...