• Karakter gelişim indeksi’nin Türk ergenlerdeki psikometrik özellikleri 

      Ekşi, Çınar; Demirci, İbrahim; Kaya, Çınar; Ekşi, Füsun (Ege Üniversitesi, 2017)
      Bu çalışmanın amacı Karakter Gelişim İndeksi’ni (KGİ) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışma grubu 604 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde 11 boyutlu ...