• Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi 

      Duman, Burcu; Gökmen, Tugay (Bartın Üniversitesi, 2018)
      Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum düzeylerinin ne olduğu ve bu düzeylerin cinsiyet, okudukları bölüm ...