Recent Submissions

 • Eleştirel düşünme taksonomisi 

  Semerci, Çetin (VİZETEK, 2022-10)
  Eleştirel düşünme taksonomisi, 6 (altı) aşamalı bir sınıflama olup hisset: a, doğru bilgiye ulaş: a+b, yöntem veya etkinlik kullan: a+b+c, çıkarım yap ve sınıfla: a+b+c+d, öz düzenle ve öz değerlendir: a+b+c+d+e, karar ver ...
 • Eğitimde politika geliştirmede gözetilecek temel kavramlar 

  Şahan, Gülsün (Anı Yayıncılık, 2021-04-01)
  Kökeni Eski Yunan uygarlığına dayanan politika kavramı iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, "siyaset” kavramıyla belirtilebilir; ülke yönetimi anlamına gelmektedir. Bir de örgüt düzeyinde politika kavramı ...
 • Hayat boyu öğrenme bağlamında dünyada ve Türkiye’de bilimde kadınlar 

  Paksoy, Canan; Şahan, Gülsün (EYUDER Yayınları, 2019-12-31)
  Bilimde başarı elde eden bilim insanlarının yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve statülerine bakılmadan her durum ve her alanda öğrenmelerini sürdürülebildikleri hayat boyu öğrenme anlayışından vazgeçmedikleri görülmektedir. ...
 • Halk eğitim merkezinde meslek edindirme kurslarına devam eden kadınların istihdama yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi 

  Pala, Ömer Fırat; Şahan, Gülsün (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2019-12-16)
  Bu çalışmanın amacı Halk Eğitim meslek edindirme kurslarına devam eden kadınların istihdama yönelik görüşlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Halk Eğitim meslek edindirme kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin ...
 • The problems students 

  Yılmaz, Onur; Şahan, Gülsün (2016)
 • Education of women in Turkey 

  Şahan, Gülsün (Lambert Academic Publishing, 2018-06-25)
  In the 21st century, as womens and mens status are compared, it is noticed that women either remain in the background or are forced to this in the whole world. Women are paid less than men in the USA just like most countries. ...