• Eşine şiddet uygulayan erkekler için müdahale modeli geliştirme 

      Turhan, Zeynep (Toplum ve Sosyal Hizmet, 2019)
      Bu makale eşine şiddet uygulayan erkeklerin davranış değişiminin nasıl sağlanabileceğini anlamak için gelişmiş ülkelerdeki müdahale programlarının teorik ve kuramsal yaklaşımlarını incelemeyi amaçlamıştır. Böylece ...