• Examination of relation between high school students' online game addiction, loneliness, aggression, and depression tendency 

   Yılmaz, Ramazan; Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Kılıç, Ahmet Emre (International Child and Information Safety Congress, 2018-04-11)
   Playing online games is one of the most popular Internet activities of our time. With the widespread use of the Internet, interest in online games has also increased. While it is formerly mostly limited to game centers, ...
  • İnternete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinin uyarlama çalışması 

   Kılıç Çakmak, Ebru; Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan (Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2015-01-01)
   Bu araştırmanın amacı, Hofer ve Pintrich (1997) tarafından ortaya konulan kişisel epistemolojik inançlar modeline dayalı olarak Bråten, Strømsø ve Samuelstuen (2005) tarafından geliştirilen ve daha sonra Strømsø ve Bråten ...
  • Ortaokul öğrencilerinin blog kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi 

   Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Kılıç, Ahmet Emre (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017, 2017-10-01)
   Web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim uygulamalarında kullanılmasıyla öğrenciler daha katılımcı, daha üretken ve daha paylaşımcı olabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde kullanımı yaygınlaşan bu araçlardan birisi de bloglardır. ...