• Ortaokul öğrencilerinin blog kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi 

      Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Kılıç, Ahmet Emre (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017, 2017-10-01)
      Web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim uygulamalarında kullanılmasıyla öğrenciler daha katılımcı, daha üretken ve daha paylaşımcı olabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde kullanımı yaygınlaşan bu araçlardan birisi de bloglardır. ...