• İslam savaş hukuku bağlamında İslamofobiye diyalektik bir yaklaşım 

      Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Bartın Üniversitesi, 2016)
      İslamofobinin, bir başka deyimle batı ve uzak doğunun İslam korkusunun temelinde yatan kavramlardan birisi de İslam Savaş Hukukundaki Cihad olgusudur. Kitaplardaki ideal hukuk ile realist bakış açısının uygulamada biraz ...