• Hacı Bayram Veli literatürü 

      Köycü, Erdoğan (Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu, 2017-10-11)
      Tebliğimizde Hacı Bayram Veli’nin hayatı, yaşadığı ilmi muhiti, tarikatı ve görüşleri üzerine yazılan kitaplar, makaleler ve ulusal ve uluslararası Sempozyum bildirileri ve seminerlerin tespiti yapılmıştır. ...