• Hadis tarihi 

      Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-20)
      Hadis Tarihi'ne dâhil olan konular genel hatlarıyla zikredilmiştir.Kaynak kitap olarak Lisans Yayıncılık tarafından 2019 yılında yayınlanan Hadis Tarihi kitabı esas alınak eserin muhteviyatı genel hatlarıyla tanıtılmıştır.