• Ortadoğu’da Türkmen Fakihler (İslâm hukukçuları) 

      Muhammet Abdülmecit, Karaaslan (Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2016)
      Türkmenler, Müslüman olduktan sonra kendilerinden önce Müslüman olma şerefinden dolayı Farslara ve Araplara saygı, Kur’an Dilinin Arapça olması ve müslüman topluma aidiyet hissi vb. sebeplerle çocuklarına Arapça ve Farsça ...