• Rekabet avantajı sağlama ve sürdürmede stratejik yaklaşımlar 

      Esen, Şaban; Barca, Mehmet (e-Journal of New World Sciences Academy, 2012)
      Kar amacı güden tüm işletmeleriçin rekabet avantajı sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak temel amaçtır. Bu konuda çok sayıda teori ileri sürülmüştür.Temel soru şudur; (ı) Aynı pazar şartlarında faaliyet ...