• Examining the relationship between digital game preferences and computational thinking skills 

      Yılmaz, Ramazan; Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yıldız Durak, H. (Contemporary Educational Technology, 2017)
      Bu araştırmanın amacı, orta öğretim öğrencileri arasındaki bilgi işlemsel düşünme becerilerinin, oynadıkları dijital oyunların türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını, ...