• Türk ve Arap yakınlaşmasının stratejik önemi 

      Bozan, Mahmut (İnönü Üniversitesi, 2012-04-21)
      Fizikteki merkez ve merkezkaç kuvvetlerinin kütleye etkilerinin benzerini uluslararası ilişkilerde merkezi güçler arasında savrulan devlet ve devletçikler Şeklinde görmek mümkündür. Merkezi güç zayıfladıkça merkezkaç ...