• Çok yönlü bir sivil toplum örgütü: ahilik 

   Karakaş, Ayhan (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2017-12)
   Bu çalışmanın amacı Ahilik teşkilatı ve işleyişi, bulunduğu devirdeki sosyal, ekonomik ve iş hayatının düzenlenmesine etkileri hakkında bilgi vermektir. Araştırma bir literatür çalışmasıdır. Ahîlik, hem kendi ...
  • Dini cemaatlerin demokrasi algısı üzerine mukayeseli bir çalışma Nur hareketi ve Müslüman kardeşler 

   Bozan, Mahmut (Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği, 2020-06-30)
   Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi sonunda dağılmış ve Devletin iki temel Müslüman unsuru olan Türkler ve Araplar ayrılmışlardır. Bu ayrılış daha sonra rejim faklılaşması ve diğer sebeplerle kısmi bir yabancılaşmaya dönüşmüştür. ...
  • Muhasebe mesleğine yönelimde kişiliğin önemi: meslek yüksek okulu öğrencileri üzerinde bir uygulama 

   Öz, Yaşar; Yavuz, Hasan (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2017)
   Bu çalışma ile Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi ve Muhasebe programlarında okuyan öğrencilerin kişilik özellikleri ile muhasebe mesleğine yönelimleri arasındaki ilişki ...
  • Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma 

   Şahin, Nilüfer; Karakaş, Ayhan; Kıngır, Said; Yılmazer, Aydın (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2019-06)
   Girişimcilik ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkilere sahiptir. İş dünyasının gelecekteki temsilcileri olacak gençlerin girişimcilik hakkındaki bilgileri ve bu yöne olan eğilimleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada ...
  • Türk ve Arap yakınlaşmasının stratejik önemi 

   Bozan, Mahmut (2020-12-31)
   Fizikteki merkez ve merkezkaç kuvvetlerinin kütleye etkilerinin benzerini uluslararası ilişkilerde merkezî güçler arasında savrulan devlet ve devletçikler şeklinde görmek mümkündür. Merkezî güç zayıfladıkça merkezkaç ...