• Türkiye’de biyokaçakçılık sorunu: Küre Dağları milli parkı örneği 

      Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018-10-25)
      20. yüzyıl başlarında çevre sorunları küresel boyutta tartışılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin toplumsal, siyasal, ekonomik ve insan merkezli etkisi, insanlığın binlerce yılda yaptığından daha fazla tahribatına yol ...