• Trabzon otellerinin helal turizm açısından incelenmesi 

      Karakaş, Ayhan; Şahin, Nilüfer (2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 2019-04)
      Bu çalışmanın amacı Trabzon ilindeki otellerin helal turizm imkânları ve yöneticilerinin gözünden helal turizme yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla oluşturulan anket formu Trabzon ilinde yerleşik olan üç, dört ve ...