• 1924-1949 yılları arasında din eğitimine yönelik yayınlanan eserlerin değerlendirilmesi 

   Çoştu, Kamil (Gece Akademi, 2018-12-31)
   Tevhid-i Tedrisat'ın kabulündem İlahiyat fakültelerinin tekrar açılmasına kadar ki dönemi (1924-1949), din eğitimine yönelik yayınlar açısından inceleyen bu araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümden mezkûr ...
  • Kamuda çalışan çevirmenlerin mesleki etkenler sebebiyle yaşadığı psikolojik sorunlar: Türkiye örneği 

   Barut, Evren (Gece Akademi, 2018-12)
   Bu çalışmada kamu çevirmenlerinin mesleki tatmin ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen faktörler Avrupa ve Türkiye’de yapılan bir takım çalışmalar ışığında değerlendirilecektir. Araştırma bulgularının kamu çevirmenleri üzerinde ...
  • Metaforlar ve görseller ile öğrencilere göre sosyoloji 

   Fildiş, Berna; Genç, Süreyya (Gece Akademi, 2019-03)
  • Nihad Bey Divanı 

   Altunmeral, Mehmet (Gece Akademi, 2018-12)
   1214/1799 senesinde dünyaya gelen Nihad Bey, Şerîf Mehmed Paşa'nın torunu Sa'id Sîret Bey'in oğludur. 1869/1870'de Kanlıca'da vefat eden Nihad Bey son dönemde yetişmiş önemli şairlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ...
  • Okuma güçlüğü ve tedavisi 

   Yılmaz, Muamber (Gece Akademi, 2019-02)
   Okuma güçlüklerinin giderilmesi ve akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğretmen ve ilgililere yardımcı olabileceği düşünülen bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okuma becerisi, sesli ...