• Televizyon-edebiyat ilişkisi bağlamında Ezel dizisi 

      Şen, Can (Littera Turca, 2018)
      Yirminci yüzyılda icat edilen ve teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle son çeyrek asırda yaygınlaşarak gündelik hayatın önemli bir unsuru olan televizyonun sosyal ve kültürel etkileri araştırmacılar/düşünürler ...