• Asırlık tartışma : Merkeziyet ve adem-i merkeziyet 

      Bozan, Mahmut (Merak Yayınları, 2013)
      Ülkelerin siyasi sistemleri tarihi bir arka plândan beslenerek teşekkül eder. İdari sistemler ise siyasi sistemlerin uygulamaya aktarılma biçimini ifade eder. Devleti meydana getiren üç temel güç bulunmaktadır. Bunlardan ...