• Herbinius’un Türkçe kateşizmi üzerine notlar ve ilaveler 

      Salan, Musa (International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, 2023-06-20)
      Osmanlı Türkçesinin yazılı mirası söz konusu olduğunda akla ilk gelen eser külliyatı Osmanlı tebaası tarafından yazılan Arap harfli Türkçe metinlerdir. Bununla birlikte özellikle 16. yüzyıl ve sonrasında Avrupalılar ...