• Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi 

      Paloğlu, Veli Cevat; Yılmaz, Ramazan; Keser, Hafize (2017)
      Yaşam boyu öğrenme, gerek bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler ve bunların eğitime yansıması, gerekse de pedagojik uygulamalardaki yenilikler gereği öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürmeleri noktasında ...