• A review on the opinions of teachers about the development of computational thinking skills in K-12 

   Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan; Yıldız Durak, H. (IGI Global, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, farklı branşlardan öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin tanımı hakkındaki görüşlerini yansıtarak, bu becerinin kazandırılması konusunda hangi yöntem ve araçların nasıl kullanılması ...
  • Self-directed learning with technology and academic motivation as predictors of tablet pc acceptanc 

   Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan; Çavuş Ezin, Ç. (IGI Global, 2018)
   Bu araştırmada, her öğrenciye bir tablet bilgisayar verilerek öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme süreçlerinin desteklenmeye çalışıldığı bir lisedeki öğrencilerin tablet bilgisayar kabul durumları üzerinde, teknoloji ...
  • Virtual reality in medical education 

   Üstün, Ahmet Berk; Yılmaz, Ramazan; Karaoğlan Yılmaz, Fatma (IGI Global, 2020)
   Virtual Reality in Medical Education The aim of this research is to examine students’ acceptance and use of virtual reality technologies in medical education. Within the scope of the research, a questionnaire consisting ...
  • Virtual reality in medical education 

   Ustun, Ahmet Berk; Yilmaz, Ramazan; Yilmaz, Fatma Gizem Karaoglan (IGI Global, 2020)
   The aim of this research is to examine student acceptance and use of virtual reality technologies in medical education. Within the scope of the research, a questionnaire consisting of 4 sub-dimensions and 21 items was ...
  • The effect of using digital stories in teaching English as a second language: Digital stories in teaching English 

   Yilmaz, Fatma Gizem Karaoglan; Koseoglu, Busra; Ayvali, Cansu; Ozturk, Tugba (IGI Dlobal, 2020)
   The purpose of this study is to analyze the effect of using digital storytelling on motivation and learning strategies in foreign language teaching. This study was conducted with 20 students enrolled in the preparatory ...