Show simple item record

dc.contributor.authorKansızoğlu, Hasan Basri
dc.date.accessioned2019-05-28T07:14:07Z
dc.date.available2019-05-28T07:14:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKansızoğlu, H. B. (2012). Konuşma dili ve yazı dili etkileşimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 217-235.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1257
dc.description.abstractTürkçede seslerle harfler arasındaki ilişki, Türkçenin büyük oranda yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olması sonucunu doğurmaktadır. Bu ilişki, konuşma ve yazma arasında bire bir uygulanamamaktadır. Konuşma dilindeki bazı hatalı unsurların yazı diline aktarıldığı, özellikle öğrencilerin konuştukları gibi yazma eğilimi içinde oldukları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; dilin iki boyutu olan yazı dili ve konuşma dili arasındaki ilişkileri araştırmak, Türkçedeki farklılıkları ve bu farklılıkların nedenlerini belirlemek, konuyla ilgili görüş ve öneriler üretmektir. Araştırmada yazılı materyallerin analiz edilmesine olanak sağlayan “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. Sivas ilindeki bir ortaokulun 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 75 öğrenci çalışma grubuna alınmıştır. Çalışma kapsamında, Türkçe derslerindeki konuşma ve yazma çalışmalarına yer verilmiş, yazma çalışmalarında görülen yanlışlıklar yazı dili ve konuşma dili etkileşimi bağlamında incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin konuşma ve yazma dili arasında farklılıkların olduğu, konuşma diline özgü unsurların bazen tamamen, bazen de birtakım değişikliklere uğrayarak yazıya geçirildiği, bu durumun yazı dilimize zarar verdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.14686/201212011en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkçe öğretimien_US
dc.subjectKonuşma dilien_US
dc.subjectYazı dilien_US
dc.titleKonuşma dili ve yazı dili etkileşimien_US
dc.title.alternativeThe interaction of spoken and written languageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,en_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID56204en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage235en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record