Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Yılmaz
dc.contributor.authorŞen, Özge
dc.date.accessioned2019-07-12T07:44:51Z
dc.date.available2019-07-12T07:44:51Z
dc.date.issued2018-04-01
dc.identifier.citationKara, Y. & Şen, Ö. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Turgutreis, TÜRKİYE.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1647
dc.description.abstractÖğretmen adaylarının üniversitelerde aldığı eğitimin yanı sıra öğretmenlik uygulamaları derslerinde de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak farklı yöntemleri kullanmaları bu süreci iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada fen bilimleri eğitimi lisans programında zorunlu bir ders olarak yer alan özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen ders imecesi yöntemi üzerine fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması amaçlamıştır. Araştırma örnek olay (durum) çalışması deseni benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu öğrenimlerine Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi programı 3.sınıfında devam eden ve özel öğretim yöntemleri dersine kayıt olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında fen bilimleri eğitimine özgü aktif öğrenme tekniklerini ders işlenişinde işe koşmak isteyen öğretmen adaylarının sınıf içi sunum yapmaları sağlanmıştır. Ardından ders imecesi yöntemi ile yapılan sunum değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarından yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak sunumlarını gözden geçirmeleri ve eleştiriler doğrultusunda düzenleyerek tekrarlamaları istenmiştir. Ders imecesi uygulamalarının ardından 10 öğretmen adayı ile yürütülen yöntem hakkında bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakat sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular tema, kavram ve başlıklar altında tablo haline getirilerek sunulmuştur. Sonuç olarak öğretmen adayları ders imecesi yönteminin eleştiriye açık olmayı gerektirdiğini, zorlayıcı ancak geliştirici bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. Ders işlenişi konusunda kendilerini yenilemek ve geliştirmek üzere bir gözden geçirme olanağı sunan ders imecesi uygulamalarının öğretmen adaylarının yanı sıra hizmet içi öğretmenler tarafından da zaman zaman kullanılmasının faydalı olacağına inanılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn addition to the education that teacher candidates receive at universities, they also need to use different methods that contribute to their professional development in their teaching practices. In this study, it was aimed to take the opinions of the science teachers candidates on the lesson study implementations during the special teaching course which is realized as a compulsory course in the science education undergraduate program. The study was conducted by adopting a case study research design. The study group constituted junior teacher candidates who continue their education at Bartın University, Faculty of Education, Department of Science Education 3rd grade and register for special teaching methods. Within the scope of special teaching course, teacher-specific active learning techniques have been provided for in-class presentations by prospective teachers who want to implement in the course work. Then, the presentation was evaluated which made by lesson study technique. The prospective science teachers were required to repeat their lesson presentations by taking into consideration the evaluations and organizing them in the eyes of critics. An interview was conducted with 10 teacher candidates on implementations that was followed by the lesson study application. The results obtained from the interview were subjected to content analysis. As a result of the analysis, the findings were presented in tabular form under the themes, concepts and titles. As a result, prospective teachers have stated that the method of lesson study requires to be open to the criticism, they found it as a challenging but developing process. It is believed that it would be beneficial to use lesson study applications by in-service teachers, which provide an opportunity to overcome and improve themselves in the process of teaching, from time to time, as well as from teacher candidates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectDers imecesien_US
dc.subjectÖğretmen eğitimien_US
dc.subjectFen eğitimien_US
dc.subjectFen öğretimien_US
dc.subjectLesson worken_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.subjectScience educationen_US
dc.subjectScience educationen_US
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının ders imecesi uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the opinions of the science teacher candidates on lesson study implementationen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID21191en_US
dc.identifier.startpage144en_US
dc.identifier.endpage144en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record