Show simple item record

dc.contributor.authorBülbül, Ali Savaş
dc.contributor.authorAtalan, Esra
dc.contributor.authorÜlgen, Hatice
dc.contributor.authorCeylan, Kevser Betül
dc.date.accessioned2019-07-18T07:15:47Z
dc.date.available2019-07-18T07:15:47Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1662
dc.description.abstractAim of study: Kombucha is a drink obtained by fermentation of sugary tea composed of acetic bacteria and yeast symbiosis. Its effect on prostate cancer and apoptosis, antimicrobial and antioxidant effect in culture medium has been searched. Apart from these studies, the microbial fertilizer property of Kombucha in agriculture has been investigated. In this study, prevention of Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr growth by Kombucha tea is aimed. Area of study: Kombucha was bought commercially. Cancerous samples were obtained from Amasra Topderesi Chestnut Forest (41°43'34.2"N-32°24'19.0"E). Material and Methods: Fungi samples were examined microscopically via Leica DM 750 digital imaging system in vitro. Anatomic characterisation was performed under light microscope Main results: In vitro Cryphonecteria parasitica growth is prevented to a certain extend via Kombucha fermentation. This effect of Kombucha is thought to be as a result of microbial richness. The aim of this study is to make think that Kombucha can prevent plant diseases and pave the way for more important studies in the future. Highlights: In this study, prevention of Cryphonectria parasitica growth by Kombucha tea is aimed. It was observed that Kombucha fermentation prevented the growth of Cryphonectria parasitica in vitro.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: Kombucha; asetik bakteri ve maya simbiyozundan oluşan şekerli çayınfermantasyonu ile elde edilen bir içecektir. Kültür ortamında prostat kanseri ve apoptoz üzerine etkisi, antimikrobiyal ve antioksidan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmaların dışında Kombucha’nın tarımda mikrobiyal gübre olma özelliği araştırılmıştır. Bu çalışmada ise Kombucha çayının, Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr’nın gelişimini önlemesi hedeflenmiştir.Çalışma alanı:Kombucha ticari olarak satın alınmıştır. Kanserli örnekler ise Amasra TopderesiMevkii Kestane Ormanı’nın (41°43'34.2"N-32°24'19.0"E) dan elde edilmiştir.Materyal ve Yöntem:Mantar örnekleri invitro ortamda mikroskopik olarak Leica DM 750 dijitalgörüntüleme sistemi kullanılarak incelendi. Işık mikroskobu (LM) ile anatomik karakterizasyon analizi yapılmıştır.Sonuçlar:Kombucha fermantasyonu ile in vitro ortamda Cryphonecteria parasitica gelişimi bellibir oranda önlenmiştir. Kombucha’nın bu etkisinin mikrobiyal zenginlikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Kombucha’nın bitki hastalıklarını önlenebileceğini düşündürmek ve ileride daha önemli çalışmaların önünü açmaktır.Önemli Vurgular:Kombucha fermantasyonun Cryphonectria parasitica’yı in vitro ortamdagelişimini önlediği gözlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKombucha fermentationen_US
dc.subjectChestnut canceren_US
dc.subjectPhytopathologyen_US
dc.subjectPotato dextrose agaen_US
dc.subjectKestane kanserien_US
dc.subjectFitopatolojien_US
dc.subjectİn vitroen_US
dc.titleThe effect of kombucha fermentation on chestnut cancer factor (cryphonectria parasitica (murrill) e.m barr)en_US
dc.title.alternativeKombucha fermantasyonun kestane kanseri etmeni (cryphonectria parasitica(murrill) e.m barr) üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Univ., Journal of Forestry Facultyen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage304en_US
dc.identifier.endpage313en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record