Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Serpil
dc.contributor.authorAkkaya, Nevin
dc.date.accessioned2019-07-24T06:45:53Z
dc.date.available2019-07-24T06:45:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationÖzdemir, S. ve Akkaya, N. (2014). Ortaoöğretim Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim, 2018(203), 55-73.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1690
dc.descriptionBu makale Nevin AKKAYA danışmanlığında yürütülen “Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve Tutumlarıyla Fen, Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)” adlı doktora tezi kapsamında hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek, alan yazında ortaöğretim öğrencilerinin okuma tutumlarını ölçecek bir ölçme aracının çok sınırlı olması sebebiyle geliştirilmiştir. 52 maddeden oluşan ölçeğin ön deneme formu; 153 kız, 147 erkek toplam 300 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 30 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 58.3’ünü açıklayan dört faktör elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik analizi; madde-toplam korelasyonu, alt ve üst %27’lik grupların farklarının ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanması ile yapılmıştır. Ölçeğin geneli için alfa .95, iki yarı test korelasyonu .93 olarak bulunmuştur. Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMilli Eğitim Bakanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkumaya yönelik tutum ölçeğien_US
dc.subjectOrtaöğretim öğrencilerien_US
dc.titleOrtaöğretim öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID35896en_US
dc.identifier.volume2018en_US
dc.identifier.issue203en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage73en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record