Show simple item record

dc.contributor.authorSalan, Musa
dc.date.accessioned2019-12-11T07:52:42Z
dc.date.available2019-12-11T07:52:42Z
dc.date.issued2012-11-01
dc.identifier.citationSalan, M. (2012). Kitabü l İdrak li Lisani l Etrak te Alıntı Kelimeler, Gazi Türkiyat, 2, s. 53-56en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2065
dc.description.abstractBir dilde alıntı kelimelerin tespiti o dilin hem öz söz varlığını ortaya çıkarmak hem de o dili konuşan milletin geçmişte hangi topluluklarla kültürel ve siyasal ilişkiler içerisinde olduğunu görmek açısından önemlidir. Türkçe sözlükçülük tarihinin en velut dönemlerinden biri MemlûkKıpçak sahasıdır. Bu sahanın Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış sözlüklerinde, alıntılar kimi müelliflerce titizlikle belirtilip orijinal şekilleri ortaya konurken, kimi müelliflerce ise Türkçe kabul edilmiştir. Bu çalışmada ise Memlûk sahasının önde gelen filologlarından Ebû Hayyân’ın önemli eseri Kitabü’l-İdrak li Lisâni’l-Etrâk’te alıntılar ele alınıp kökenleri aydınlatılacaktır.en_US
dc.description.abstractDefinition of loanwords in any language is important to unveil its own lexicon as well as to observe with what communities the people speaking the language was in cultural and political relationship. Mamluk-Kipchak area is one of the most productive terms in Turkish lexicography. Loanwords in those glossaries written in the area, were meticulously defined and explained about their origin by some authors but by the other authors they were considered Turkish. In this paper, loanwords in Kitabü’l-İdrak li Lisâni’l-Etrâk which is the work of Abu Hajjan the most eminent philologist are discussed and clarified about their origins.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectDilbilgisien_US
dc.subjectEbu Hayyanen_US
dc.subjectMemluk-Kıpçak Türkçesien_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectGrammaren_US
dc.subjectAbu Hajjanen_US
dc.subjectMamluk-Kipchak Turkicen_US
dc.titleKitabü’l-idrak li lisâni’l-etrâk’te alıntı kelimeleren_US
dc.title.alternativeLoanwords in Kitab Al-Idrak Li Lisan Al-Atraken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7624-7614en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record