Show simple item record

dc.contributor.authorEsen, Şaban
dc.date.accessioned2019-12-16T11:09:17Z
dc.date.available2019-12-16T11:09:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1306-3111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2137
dc.description.abstractSerbest piyasa sistemi içinde reklam bir bilgilendirme aracı olarak kullanılabileceği gibi, rakiplerin piyasaya girişini engelleme veya piyasada yerleşik firmaların piyasa dışına çıkarılması amacıyla da kullanılabilir. Reklamların bu şekilde rekabeti olumsuz şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla, gelişmiş demokratik ülkelerde piyasaları düzenlemek ve serbest piyasa koşullarının mevcudiyetini sağlamak amacıyla bağımsız kurumlar oluşturulmuştur.Bu çalışmada, reklamların piyasaya girişleri engelleyip-engellemediği konusundaki teorik yaklaşımların (endüstriyel örgütlenme yaklaşımları) ortaya konulması ve ülkemizde piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan Rekabet Kurumu’nun bu konudaki soruşturmalardaki yaklaşımları ortaya koymaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractAn advertisement can be defined as the actions of a business done in order to inform and persuade the intended consumers by the means of some techniques in return for a coast. According to the perfect competition hypothesis there is no need for advertisement. However, it is essential for the businesses into the market or to eliminate the established business from the market. In developed and democratic countries in order to manage the market some free corporations are founded.In this study, it is aimed to put forward the theoretical approaches (industrial organization approaches) about whether or not the advertisements prevent the entrances into a market and to find out the approaches of the competition board in our country about managing and controlling the markets.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publishere-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstriyel örgütlenmeen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectRekabet kurumuen_US
dc.subjectPazarlama stratejisien_US
dc.subjectIndustrial organizationen_US
dc.subjectAdvertisementen_US
dc.subjectCompetition authorityen_US
dc.subjectMarketing strategyen_US
dc.titleReklamların piyasaya giriş engelleri üzerindeki etkileri ve rekabet kurumu uygulamalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe effects of the advertising on the barriers to entry a market and the survey of the applications of the competition authorityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journale-Journal of New World Sciences Academyen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage322en_US
dc.identifier.endpage331en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record